ارتباط با ما

Untitled 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سایت واحد : نوشهر - بعد از پارک نگین - روبروی هتل صحرا -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

تلفن: -3274500- 3274501-3274502-3274503-3274504-3274505-3274506-3274507- (0191)

مدیر اداری: داخلی 16 --- مدیر مالی : داخلی 17 --- مدیر آموزش : داخلی 22

فکس: 3274514- 0191

کدپستی: 41433- 46511

ایمیل:info@iauns.ac.irنام خانوادگی:  
ایمیل :
تلفن:
موضوع:
متن :  
حاصل عبارت مقابل چیست؟ [حاصل جمع] 7 و 5 =