/ آموزشی / رشته هاي مصوب واحد

رشته هاي مصوب واحد

 

 

لیست رشته های واحد  نوشهر

گروه  فنی و مهندسی

رشته

مقطع

الکتروتکنیک-برق صنعتی

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو- مکانیک خودرو

//

ساختمان

//

کامپیوتر نرم افزار

//

مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

//

مهندسی تکنولوژی عمران

//

مهندسی تکنولوژی تاسیسات  حرارتی و برودتی

//

مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق

//

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

//

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار

//

مهندسی تکنولوژی معماري

//

مهندسی  عمران

کارشناسی

مهندسی  معماری

کارشناسی

مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

//

مهندسی مکاترونیک

//

مهندسی عمران - راه و ترابری

//

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

//

مهندسی برق- سیستم های قدرت

//

مهندسی محیط زیست،منابع آب

//

 
 

لیست رشته های واحد  نوشهر

گروه  علوم انسانی

رشته

مقطع

علمی و کاربردی   حسابداری

کاردانی پیوسته

بیمه

کاردانی ناپیوسته

علمی و کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

امور گمرکی

کارشناسی

حسابداری

//

حقوق

//

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

ادبیات مقاومت

//

جزا و جرم شناسي

//

مدیریت  صنعتي توليد و عمليات

//

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

//

 

میزان بازدید: 15145

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 666    ديروز: 1689    اين ماه: 7728    تاکنون : 2296041