/ امکانات بیشتر / رشته هاي مصوب واحد

رشته هاي مصوب واحد

 

 

 

مقطع كارشناسي ارشد :

1- حقوق خصوصي
2- مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
3- مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
4- مهندسی عمران – راه و ترابری
5- مکاترونیک
6- زبان و  ادبیات فارسی- ادبیات مقاومت

7- زبان و  ادبیات فارسی- ادبیات پایداری

8-  فقه و حقوق جزا

9- مهندسی عمران ژئوتکنیک

10- مهندسی محیط زیست – منابع آب

11- مهندسی برق – سیستم های قدرت

12- مدیریت صنعتی – تولید

13- مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک


میزان بازدید: 14700

دفتر بازرسی دانشگاه


عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 567    ديروز: 0    اين ماه: 567    تاکنون : 2184150