/ ریاست دانشگاه / رییس واحد

رییس واحد

 

علی بصیری                      
 
سمت:
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر
مربی دانشگاه آزد اسلامی واحد نوشهر

دانشجوی دکتری در رشته فقه و حقوق

میزان بازدید: 16457

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 653    ديروز: 1689    اين ماه: 7715    تاکنون : 2296028